Na terenie gminy Kamienna Góra w sześciu jednostkach działa obecnie (stan na marzec 2017) 179 strażaków ochotników. Najwięcej członków OSP jest w Pisarzowicach – 39.  Nie oznacza to, że wszyscy mogą brać udział w akcjach ratowniczych.

Jedynie 97 strażaków może brać udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Są to członkowie OSP posiadający aktualne badania lekarskie i psychologiczne, posiadający odpowiednie wyszkolenie oraz są ubezpieczeni. Największą jednostką pod względem strażaków w JOT ma OSP Krzeszów (25) i Ogorzelec (18). Obie te jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

OSP

Liczba członków OSP

Strażacy biorący udział w akcjach

Członkowie MDP

Janiszów

31

14

15

Krzeszów

30

25

12

Leszczyniec

23

11

12

Ogorzelec

34

18

14

Pisarzowice

39

13

16

Ptaszków

22

16

20

Razem:

179

97

89

 

Najwięcej wyjazdów w 2016 roku zanotowała jednostka z Krzeszowa – 86 w tym 55 razy transport wody.

OSP

Wyjazdy

Janiszów

9

Krzeszów

86

Leszczyniec

14

Ogorzelec

8

Pisarzowice

23

Ptaszków

17

Razem:

157

 

 

Informacje te przedstawił druh Zdzisław Cebula, Komendant Gminny OSP, podczas XXXIII Sesji Rady Gminy Kamienna Góra dnia 26.04.2017.