Straż Pożarna Pisarzowice

Email: pisarzowice998@gmail.com

2017

zebranie

W sobotę, 11 lutego 2017 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Pisarzowicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze jednostki OSP Pisarzowice. 

W zebraniu oprócz druhów naszej jednostki uczestniczyli zaproszeniu goście:
- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kamiennej Górze druh Jan Kasprzyk
- Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kamiennej Górze druh Piotr Respondek
- Komendant Gminnego w Kamiennej Górze druh Zdzisław Cebula
- Naczelnik  Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego PSP w Kamiennej Górze kapitan Karol Leszczyński
- Prezes Stowarzyszenia MDP Gminy Kamienna Góra druhna Natalia Jaworek
- Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Pani Maria Cebula, oraz panie Halina Niezgoda, Teresa Krok i Elżbieta Janik

Sprawozdanie z działalności przedstawili: Stanisław Krok, Sławomir Cebula i Bartłomiej Łukasik. 

W OSP Pisarzowice działa 25 członków zwyczajnych, czynnych, 8 Honorowych i 6 Wspierających. W roku 2016 przybyło dwóch członków zwyczajnych. 

W 2016 roku wyróżnienie – Wzorowy Strażak otrzymał Marcin Jaworski. 

W 2016 roku jednostka wyjechała 23 razy w tym: 
- do 3 pożarów
- 7 wypadków
- 7 miejscowych zagrożeń
- 1 fałszywego alarmu
- 5 wyjazdów „innych”: odpust, pomoc przy zabezpieczeniu Drogi Krzyżowej w Kamiennej Górze, zabezpieczenie dostaw wody podczas remontu wodociągu, Światowe Dni Młodzieży, Piknik Rodzinny. 

W kursie podstawowy strażaków ochotników uczestniczyło trzech druhów. 

W obozie MDP w Wambierzycach uczestniczyło 8 osób.

W 2016 roku udało się pozyskać: ubrania koszarowe, buty, fantom, torba medyczna PSP R-0, maska opti-pro 2 szt., hooligan, koalicyjka 2 szt., pas oficerski.

Członkowie OSP Pisarzowice nie wnosili uwag do sprawozdań z działalności i finansowych. Jednogłośnie przyznali absolutorium Zarządowi za 2016 rok. Przyjęli też plan finansowy na 2017 rok. 

Druh Jan Kasprzyk poinformował, że w roku 2017 planowana jest organizacja powiatowych zawodów dla OSP i MDP według regulaminu CTiFu połączonego z piknikiem. Wstępnie w planach jest organizacja imprezy na terenie gminy Lubawka. W 2017 roku organizatorem Powiatowego Dnia Strażaka jest gmina Kamienna Góra. Termin imprezy nie jest jeszcze ustalony. Najprawdopodobniej obchody Święta Strażaków odbędzie się w Krzeszowie. 

Kategoria: